Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/cdidenta/public_html/spmu.se/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

VideoNews

Vill du  öka din  interaktion med dina  kunder och visualiserar företagets närvaro via digital media. Tack vare det enkla och snabba formatet som webbfilm innebär erbjuder SPMU en snabb och effektiv information och utbildningsmöjligheter via detta effektiva och kostnadseffektiva media.

Vi har  exempel på kundnära och effektiv kommuniktation där till exempel  webbfilm fungerar som kundbrev. Med enkel och kostnadseffektiv teknik kan nu alla företag öka sina kundrealationer och skapa en ännu bättre direktkontakt med beslutsfattare och andra personer i företaget som behöver snabb och enkel information .

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

WebbTv öppnar för effektiva säljmöten

2005 till 2013 Åren som förändrade ”världen”

När webb 2.0 blev tillgänglig 2005 skapades nya och spännande tillfällen att sprida och dela information. Företag och enskilda individer fick tillgång till verktyg som öppnade dörrar för kreativa lösningar. Trots att det snart förflutit 8 år sedan dessa dörrar öppnades har många företag fortfarande inte utnyttjat denna möjlighet och dess fulla potential.

Men som alla stora förändringar tar det betydligt längre tid att förändra och tänka i nya banor än vad man tror att det skall göra.   Idag finns det flera intressanta aktörer som utvecklat sin marknadskommunikation på ett mycket intressant sätt. Främst är det deras insikt att komma nära sina kunder. Med hjälp av de interaktiva möjligheterna som Facebook, Youtube, Bloggar, Instagram mm erbjuder har helt nya relationer skapats.

I spåren på de sociala media kanalerna har även kundernas  /  konsumenternas krav på tillgänglighet och service ökat markant. Vi ser dagligen hur dialoger mellan företag och kunder uppstår och försvinner. Den ständiga strömmen av synpunkter och erfarenheter sprids med en snabbhet som var otänkbar för 8 -10 år sedan.

Nu kommer nästa fas – Kundservice som USP

Vi står därför inför nästa fas i relationsutvecklingen mellan företage och dess kunder. Inom snar framtid, vi är redan där säger många, kommer kundernas krav på service och djupare relationer bli en viktig konkurrensfaktor och vattendelare mellan de framgångsrika företagen och de som ställer sig frågan ” vad hände nu med vår kundstock” som försvann.

SPMU fortsätter att utvecklas

Jag har självklart tagit till mig detta i min verksamhet och utvecklar ständigt mina produkter för att möta de nya kraven på intressanta och utvecklande föreläsningar. Med hjälp av SPMU respons har jag tagit mina föreläsningar och utbildningar till en ny dimension. Effekterna har inte låtit vänta på sig. Samtliga föreläsningar får mycket höga utvärderingar. Det är inte att vara skrytsam. Det är bekräftat via de kundutvärderingar som genomför efter varje genomförd föreläsning.

Kundanpassning för fortsatt konkurrenskraft

För att möta det kommande behovet av flexibla lösningar av seminarier och föredrag när personalen inte kan lämna sitt kontor eller av andra skäl inte kan samlas på en konferens för gemensam utbildning. Producerar jag föreläsningar som kan ”laddas” ner och på så sätt bli tillgängliga för företagens medarbetare när de har tid att själva ta in den aktuella utbildnigen.

Vi kommer att inom kort se en ny form av Webb Tv där företag ger sina kunder bra och kostnadseffektiv information och utbildning och där skapa en bättre och effektivare kommunikation med sina kunder.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Utveckling är att förändras och förändra !

När 2012 startade anade jag inte vilka spännande utmaningar jag skulle ställas inför. Att ca 160 blivande Affärs och Exportsäljare skulle ställas framför mig, och med en nyfikenhet lika stor som ett nyfött barn, komma att  följa mina föreläsningar om marknadsföringens utmaningar och möjligheter som kan påverka ett företag att utvecklas på en i alla avseenden konkurrensutsatt marknad.

 Bild1

Att mitt uppdrag och åtagande för CDI Dental skulle innebära att vi tog ett nytt grepp om den infekterade debatten där frågan om Svenskt eller importerad tandteknik dominerat insändare och artiklar i lokal media.
Tack vare att jag har tagit vara på de möjligheter som erbjudits mig ,att inom ramen för min kompetens inom marknadsföring och försäljning utbilda och föreläsa till nästa generation Affärs och Exportsäljare, har jag även fått möjlighet att analysera och förnya mina tankar i ämnet. Ett ämne, som varit min huvudsakliga arbetsuppgift och mitt största intresse under hela min yrkesverksamma tid vid olika företag i Sverige. Att  ta vara på dessa erfarenheter och förädla dem, för att sedan i ny och modern form överföra dessa kunskaper till nästa generation marknadsförare är både en spännande och tacksam uppgift . 

Men den största belöningen är trots allt när de som tar emot mina funderingar och idéer, ger sina återkopplingar på vad de anser dessa kunskaper är värda. Personligen värderar jag deras åsikter lika högt som när jag fick uppleva spännande och världsunika produkt lanseringar som på ett revolutionerande sätt förändrade livssituationen för många människor med livslånga funktionsnedsättningar.

Min förhoppning är, att jag  under flera år framåt kan erbjuda mina erfarenheter och kunskaper till de människor som skall föra våra företag framåt i en positiv och intressant förändringsprocess. Där utveckling sker både på det personliga planet såväl som i de organisationer de kommer att bli verksamma inom.

Det är därför jag med tillförsikt ser j 2012 närma sig sitt slut, och likt en nyfödd barn gå in i  2013 med sikte på att förändra och utveckla företagens marknadsföring och försäljningsaktiviteter.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Facebook -marknadsförarens bästa vän

2005 var året då social media var på allas läppar och världen skulle för alltid förändras. Information skulle spridas fritt över världen via Facebook, twitter och Youtube och andra smarta kanaler för informationsspridning. Under de 7 år som nu passerat har väldigt många och spännande händelser fått en snabb och effektiv spridning världen runt. Vem minns inte Susan boyle och hennes första framträdande. Eller en skrattande bebis som fick över 350 000 klick via Youtube. Social media har förändrat många företags kommunikation och ökat deras möjlighet att komma närmare sina kunder.

Upplevelseindustrin såg möjligheterna snabbare än någon annan.

Företag inom upplevelse industrin har med framgång infört social media kanaler i sin marknadsföring och kunddialog. För Ving.se (92 000 gillare) och Fritidsresor.se (77 800 gillare) är facebook en effektiv marknadsföringskanal. Tillväxten har på mindre än två år skapat en unik och för båda företagen viktig "väg " för konstruktiv och engagerande kunddialog.

För andra var det en fråga om överlevnad

En än mer dramatisk betydelse vad social media kan innebära berättar företaget "Skånemejerier" . Företaget säger att ;

" I mars 2009 så blev vi mer eller mindre utkastade av ett antal butikskedjor runt om i landet som ville ha en leverantör av mejeriprodukter. Detta ledde till ett stort konsumentuppror under våren 2009 där digitala kanaler var tongivande; det startades namninsamlingar och olika Facebooksidor där konsumenter uppmanade butikerna att behålla våra produkter.

Här såg vi ett oerhört stort engagemang bland våra konsumenter och det var genom detta konsumentuppror som vi förstod vilken kraft och engagemang som fanns i sociala medier. Vår VD har till och med menat på att det var Facebook som räddade företaget eftersom vi förmodligen inte funnits kvar om vi inte haft de stora butikskedjorna som våra kunder."

Utbildning och bemanningsföretag hakar på trenden

Inom rekryterings ,bemannings och utbildningsbranschen som hittar vi andra intressanta exempel . Adecco använder social media i sin marknadsföring för att öka intresset för sin verksamhet hos tänkbara kandidater.

Universitet och högskolor har även tagit till sig social media för att öka sin attraktionskraft och locka blivande studenter till sina utbildningar. Kampen om 2kunden" har på några få år flyttat från traditionell marknadsföring till nya och interaktiva digitala kanaler. Det finns nu studier och andra undersökningar vilka bekräftat Internets betydelse för kontakt och kommunikation med företagets konsumenter. Det har även underlättat för konsumenten som på egen hand kan kontakta företaget och delge sina erfarenheter och upplevelser av de tjänster och produkter som har inhandlats.

Vad är det är som är så spännande för konsumenten ?

Att bli inbjuden som konsument bakom kulisserna hos företaget är en av fördelarna med att använda sociala medier som exempelvis Facebook. Facebook är den sida som företagaren och många konsumenter föredrar att kommunicera på. Men fortfarande är det många företag och konsumenter som inte tagit steget till att se de sociala plattformarna i ett kommersiellt syfte.

Vilka är fördelarna med aktiv närvaro på Facebook och andra digitala media kanaler ?

Utvecklingen av kommunikationstekniken har inneburit att marknadslandskapet förändrats radikalt. Envägs budskap som tutas ut i megafon liknande kampanjer har ersatts med mjuka inbjudande dialoger. Dagens köpare av produkter och tjänster ställer ökade krav på öppenhet och vill kunna påverka i en högre grad än tidigare. Det leder till behov av nytänkande och nya marknadsförings strategier .

Applikationer har utvecklats och vi kan sedan några år tillbaka märka en kraftig ökning av ett nytt marknadsförings fenomen. Social medier växer allt snabbare in i olika företags verksamheter . Det börjar bli allt mer tydligt hur den traditionella marknadsföringen börjar stå tillbaka för den allt mer inkluderande marknads processen som sociala medier erbjuder.

En ny värld av information ställer krav på företagets kommunikationsstrategi

En ny värld av information som flödar i helt nya banor innebär stora möjligheter för dagens och morgondagens företag. Med lyhördhet kan man nu få uppslag till produktutveckling och information om hur nöjda kunderna är i realtid. Det innebär kundkrav på flexibilitet och snabba respons på korrigerande och förbättrande aktivteter. Kundsegmentering måste genomföras på ett allt följsammare sätt vilket leder till en nära kontakt mellan företaget och dess konsumenter. Marknadsföring i dialogens tecken är ett vinnande koncept för de företag som genomför en genomtänkt och snabb omställning att anpassa marknadskommunikationen till moderna och interaktiva digitala kommunikationskanaler.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Utbildning ger nya möjligheter


Klicka på länken och få lite inspiration hur lätt du kan skaffa dig nya insikter om marknadsföring .

DSC 0018

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Page 1 of 4